Proffshjälp vid upphandling av solcellspark

Med hundratals projekt bakom oss guidar vi er till en lyckad upphandling av solceller och solcellspark.

Mer om Solceller BRF

En solcellspark är en stor investering, därför är det viktigt att allt blir rätt

Utifrån flera perspektiv ger vi er informationen ni behöver för att ta bra beslut gällande produkt och leverantör.

Solcellspark och öppen himmel

Så fungerar solenergi

Solen lyser på solcellerna och elektrisk spänning uppstår mellan framsidan och baksidan på cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida på cellen bildas ström i form av likström. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström, som till exempel kan användas i en fastighet. Cirka 20 % av solenergin omvandlas till växelström. Växelströmmen kan driva allt som drar el i fastigheten och ni behöver inte köpa el från elnätet. Om ni inte använder all el som solcellerna producerar kan ni mata in överskottselen på elnätet och sälja den till ett elbolag. Då kan andra elhandelskunder ta del av den el solcellerna producerat.

Solcellspark i grönområde

Processen till ny solcellspark

Förstudie solcellspark

1. Förstudie

Med vår oberoende undersökning erbjuder vi er en tydlig rapport att använda som grund för att fatta beslut om hur ni bör fortsätta med ert solcellsprojekt. EcoTech Solenergi är inte bundna till något specifikt installationsföretag, utan vi är endast intresserade av att tillfredsställa kundernas behov genom att erbjuda en solcellsanläggning som passar deras individuella förhållanden. Vi anpassar oss efter kundens önskemål!

Projektering & upphandling

2. Projektering & upphandling

Inför er planering av solcellsprojektet genomför vi en noggrann analys där vi utvärderar fastighetens specifika potential för solcellsanläggningar och hjälper er att klargöra era önskemål. Vi är involverade i hela processen och vårt främsta fokus är att säkerställa en välbalanserad projektekonomi, effektivitet och säkerhet. Med vår erfarenhet kan vi förenkla komplex dokumentation för entreprenören, vilket underlättar deras arbete och minskar risken för misstag.

Projektledning

3. Projektledning

Det är ni som tar beslutet om vilken entreprenör som ska genomföra installationen av era solceller. För att underlätta för er kan EcoTech Solenergis erfarna konsulter agera som en kommunikationslänk mellan entreprenören och er som kund, för att lösa eventuella frågor eller problem som kan uppstå under installationsprocessen.

Vid större installationer eller projekt som involverar flera entreprenörer kan vi ta på oss rollen som övergripande projektledare, för att säkerställa att installationen genomförs snabbt och smidigt för er.

Drift & underhåll solcellspark

4. Drift & underhåll

Vi rekommenderar att ni regelbundet låter oss undersöka er solcellsanläggning – det är en lönsam investering! Genom att upptäcka eventuella fel i ett tidigt skede kan ni maximera er solelproduktion. Vi är här för att hjälpa er dra maximal nytta av er anläggning och minimera risken för oupptäckta fel eller slitage. När solcellerna är installerade kan vi ta hand om drift och underhåll, samt felsöka och reparera vid behov. Om ni har en äldre solcellsanläggning kan det vara svårt att avgöra om den fungerar som den ska. Vi kan utföra felsökning och service på alla typer av anläggningar.

Solcellspark

En solcellspark – en långsiktig och lönsam energikälla

Många företag och myndigheter väljer idag att satsa på att bygga en solcellspark för att möta sina energibehov. Anledningen är att det över tid är en god investering som inte bara är billigare än andra energikällor utan också kan bidra till en inkomst. Dessutom är hållbarhet en allt mer prioriterad fråga där företag och institutioner behöver göra miljömedvetna investeringar för att leva upp till de svenska miljöriktlinjer som finns.

Få ett förslag

Välj rätt solcellstyp och fabrikat efter bästa ekonomi, effektivitet och hållbarhet

De olika typer av solcellspaneler som finns tillgängliga på marknaden idag inkluderar monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller. De första två typerna är de mest vanliga på marknaden. Dessa solceller skiljer sig åt i utseende, flexibilitet, effektivitet och pris. Om priset är den avgörande faktorn kan det vara fördelaktigt att välja polykristallina solceller om det finns gott om plats för att installera en stor mängd solceller. Monokristallina är de mest förekommande solcellerna idag på svenska marknaden. De har något bättre verkningsgrad än polykristallina och kostar således mer.

Monokristallina solceller

Solcellsmoduler tillverkade med monokristallina solceller utnyttjar kisel som basmaterial. Solcellerna i dessa moduler har inte en fullständigt rektangulär form utan har istället avrundade kanter. Normalt sett har solcellerna en svart nyans. Modulernas verkningsgrad varierar vanligtvis mellan 15–22 %. Kostnaden per modul är högre jämfört med polykristallina solceller.

Polykristallina solceller

Solcellsmoduler tillverkade med polykristallina solceller bygger på kisel och består av rektangulära solceller. Vanligtvis har de en skimrande blåaktig färg, men det är möjligt att få dem i andra färger som kan påverka verkningsgraden negativt. Modulernas verkningsgrad ligger vanligtvis mellan 15-17 %.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmsbaserade solceller har en tunn profil och kräver mindre material än andra typer av solceller. Det finns olika varianter av tunnfilmsceller som klassificeras efter de ämnen de innehåller, såsom CdTe (kadmiumtellurid) eller CIGS (koppar, indium, gallium och selen). CdTe-cellerna har en högre halt av kadmium, vilket är en miljöfarlig komponent jämfört med CIGS-cellerna. Verkningsgraden och kostnaden för modulerna är något lägre för CdTe jämfört med CIGS. Generellt sett är en solanläggning med tunnfilmsceller dyrare än en med kiselceller, under förutsättning att samma mängd el ska genereras. Tunnfilmsceller är inte lika vanligt förekommande som kristallina solceller och kanske inte alltid tillgängliga hos alla leverantörer. De har en enhetlig färg och kan böjas, vilket gör att de kan installeras på ytor där kristallina solceller inte passar. Modulernas verkningsgrad ligger vanligtvis mellan 10-16 %.

Det är även fördelaktigt att välja solceller från tillverkare som har en Tier 1-ranking för att säkerställa kvalitet. En Tier 1-ranking indikerar att solcellstillverkaren är ekonomiskt stabil och kan uppfylla sina garantiförpliktelser. Detta är särskilt viktigt vid stora investeringar, som till exempel en solpark.

Solcellspark-livslängd

Solcellers livslängd

Den teoretiska livslängden för solceller är över 30 år. De flesta leverantörer av solcellsmoduler garanterar 80 % eller mer av solcellsmodulens ursprungliga effekt efter 25 år. Växelriktaren, som gör om likströmmen från solcellerna till växelström och skickar ut strömmen i husets elnät, har dock inte lika lång livslängd som solcellsmodulerna. Man får räkna med att byta växelriktaren efter ca 15 år.

solcellspark
Solcellsparkers återbetalningstid

I regel har man en kortare återbetalningstid ju större solcellsparken är, då möjligheterna till elproducering för eget bruk eller försäljning ökar. För att ge några exempel kan en större solcellspark kan vara avbetalad inom 10 år, medan en mindre anläggning kan vara avbetalad på 15-20 år. Solcellsanläggningens återbetalningstid varierar beroende på vad man betalar för den och hur mycket anläggningen kommer att producera.

Vilka tillståndskrav finns inför installation av solcellspark?

Det kan se lite olika ut. Det kan till exempel bero på vilken typ av mark ni vill installera solcellerna på, om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller inte och om det finns några särskilda bestämmelser i detaljplanen. Ni kan behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan, men i vissa fall är solceller helt bygglovsbefriade. För att ta reda på vad som gäller just er fastighet kan ni ta kontakt med er kommun.

Något som alltid behövs är godkännande från nätägaren för anslutning av solcellsanläggningen. För att söka tillstånd från nätägaren gör installationsföretagets ansvariga elektriker en föranmälan där denne beskriver anläggningens storlek och ingående komponenter, som solcellsmoduler och växelriktare. Vill ni ha hjälp med bygglovsansökan har vi stor erfarenhet av detta och hjälper gärna till!

Lämna förfrågan

Solcellspark
Ta första steget till en ny solcellspark

Kontakta oss och berätta om ert nya projekt eller era idéer kring en solcellspark. Vi är vana vid att agera bollplank och hjälper er att få en bra bild av hur landskapet ser ut gällande investering i en solcellspark, liten som stor.

Smart belysning utomhus – Kostnaden kan variera stort, från några hundra till tusentals kronor per enhet, beroende på systemets omfattning och funktionalitet. Initiala utgifter inkluderar kostnader för utrustning, IoT LED-belysning och installation, medan många långsiktiga kostnader kan minimeras tack vare lägre energiförbrukning och ökad livslängd. Men för att säkerställa systemets långvariga prestanda och effektivitet finns […]
Vilken kostnad kan beräknas för solceller i BRF? För en genomsnittlig bostadsrättsförening med cirka 1000 m2 tak kan det kosta mellan 1,5 till 3 miljoner kronor att installera solceller. Pris varierar beroende på storlek och plats och kostnader inkluderar paneler, omvandlare, installation, tillstånd och eventuell takreparation. Låt oss gå igenom de kostnadsaspekter du bör ha […]
Inför att installera solceller för BRF bör det genomföras en takutvärdering, väljas ut finansieringsalternativ, teckna avtal med solcellsleverantörer, gå igenom och följa regelverk, optimera solcellssystem för byggnaden och engagera medlemmar i processen. Teknisk utvärdering inför att installera solceller i BRF Takutvärdering Innan du går vidare med solcellsinstallationen i din bostadsrättsförening (BRF), är det avgörande att […]
Investeringsstöd för solceller i BRF kan uppgå till upp till 20% av investeringskostnaden i form av en solcellspremie från staten. Exakta belopp varierar beroende på den installerade effekten av solcellssystemet. För medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan det gröna avdraget ge skatteförmåner, men det exakta beloppet beror på deras individuella skattepliktiga inkomst och investeringens storlek. Solcellspremie och […]
Solceller för BRF har blivit alltmer populärt, en typisk bostadsrättsförening kan minska behovet av köpt el med upp till 30-50%. De exakta besparingarna varierar beroende på solcellssystemets storlek, placering och föreningens energikonsumtion. Genom att omvandla solens energi till el kan BRF:er minska sin beroende av externa energikällor och därmed sänka sina elkostnader betydligt. Solcellssystemen genererar […]
För en bostadsrättsförening är solceller en effektiv lösning för att minska energikostnader och minska miljöpåverkan. I dagens samhälle är dessutom hållbarhet och kostnadsbesparingar alltid högt prioriterade. I denna guide kommer vi att utforska fördelarna med att använda solceller i bostadsrättsföreningar och hur du kan genomföra detta projekt framgångsrikt. Minskade energikostnader för bostadsrättsförening via solceller Solceller […]

Annons