Om Solcellspark.net

  • Hem
  • Om oss | Sollcellspark.net

Solcellspark.net bloggar om solcellsparker, solcellstyper, effektivisering, hållbarhet, tillbehör och mycket mer kring detta.

Solcellspark.net är en blogg med primärt fokus på solcellsparker och deras tillbehör. Vi avser att löpande blogga kring olika aktuella teman som direkt rör solcellsparker och tekniken de medför samt metodiken runtom. Vi vill ge er riktigt bra insikter och idéer inför er investering i denna produkt, oavsett om ni som inköpare är företagare eller privatpersoner.

Vi vill lämna rekommendationer till alla olika typer av kunder oavsett om målet med inköpet är högsta kvalitet, vidareförsäljning av el, priseffektivitet eller effektivisering. Bäst är självklart en komplett lösning som kan kombinera samtliga ovanstående punkter. Att hitta den produkten är ibland väldigt svårt och tidskrävande när det finns många olika märken och leverantörer där det kan skilja mellan olika rekommendationer.

Solcellspark.net finns för att underlätta och förtydliga. Vi avser att smalna ned utbudet och samtidigt göra en investering i en solcellspark mer lättförståelig. Från början kan området kännas överväldigande med mängden tillstånd och säkerhetsriktlinjer som ska följas, men i själva verket behöver det inte vara mer än 4-5 större beslut för dig som kund. I de flesta fall är det enklaste att samarbeta med en extern konsult, som har gedigen erfarenhet av solcellsbranschen. De kan ta hand om allt administrativt och presentera de viktiga besluten som ni behöver göra. Ofta handlar det om frågor rörande investeringens natur. Exempelvis om ni vill välja något som blir mer prisvärt direkt eller något som lönar sig över tid.

Vi står för en grön framtid

Diskussionen om solcellers miljöpåverkan handlar ibland om att solel skulle ersätta el från andra energikällor. Om solel ersätter elproduktion med höga växthusgasutsläpp skulle det leda till minskade utsläpp. Det är dock svårt att exakt avgöra vilken typ av elproduktion som ersätts på grund av hur energisystemet är uppbyggt. Men det är möjligt att jämföra koldioxidutsläppen per producerad kilowattimme för solel med andra energikällor.

En rapport från FN:s klimatpanel från 2014 redovisar genomsnittliga koldioxidutsläpp vid elproduktion från olika energikällor. Enligt rapporten genererar solel 41 gram koldioxid per producerad kilowattimme (gCO2/kWh). Det kan jämföras med kol som genererar 820 gCO2/kWh eller naturgas som genererar 490 gCO2/kWh.

För oss är det uppenbart, solenergi är framtiden. Vi hjälper er att göra en investering i hållbara energikällor. Kontakta oss idag, så hjälper vi er att komma igång.

Solcellspark

Bli kontaktad

    Skyddas av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till gdpr.

    Annons

    Annons