Solceller BRF – solenergi för bostadsrättsföreningar

Upphandla solceller för BRF, med hundratals projekt bakom oss guidar vi er till en lyckad lösning.

Solceller är en stor investering, därför är det viktigt att allt blir rätt

Utifrån flera perspektiv ger vi er informationen ni behöver för att ta bra beslut gällande produkt och leverantör.

Solceller BRF

Så fungerar solenergi

Solen skiner på solcellerna, vilket skapar elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Genom att ansluta en kabel mellan dessa sidor genereras elektricitet i form av likström. En växelriktare omvandlar sedan denna likström till växelström, som kan användas i byggnader. Ungefär 20% av solens energi omvandlas till användbar växelström. Denna ström kan försörja alla elektriska apparater i byggnaden, vilket eliminerar behovet av att köpa el från elnätet. Om solcellerna producerar mer el än vad som används, kan det överskottet matas tillbaka in i elnätet och säljas till ett elbolag. Detta gör att andra kunder kan använda den el som solcellerna har genererat.

Solceller BRF - Takanläggning

Vår process inför installation av solceller för BRF

Förstudie solcellspark

1. Förstudie

Genom vår opartiska granskning tillhandahåller vi en detaljerad rapport som kan tjäna som en solid bas för att göra informerade beslut angående ert solcellsföretag. Vi är inte knutna till någon specifik leverantör av installationstjänster. Vårt fokus ligger istället på att uppfylla våra kunders unika behov genom att rekommendera en solcellslösning som är skräddarsydd för deras specifika situation. Vi strävar efter att vara flexibla och anpassa oss till varje kunds individuella önskemål.

Projektering & upphandling

2. Projektering & upphandling

Innan ni påbörjar ert solcellsprojekt utför vi en grundlig analys för att bedöma fastighetens unika möjligheter att installera solceller och hjälper er att definiera era behov. Vår roll sträcker sig genom hela projektet, där vi prioriterar en balans mellan projektets ekonomi, effektivitet och säkerhet. Tack vare vår omfattande erfarenhet kan vi också förenkla komplexa dokumentationsprocesser för entreprenören, vilket gör deras arbete smidigare och minskar risken för fel.

Projektledning

3. Projektledning

Ni har full kontroll över valet av entreprenör för att installera era solceller. För att göra processen smidigare, kan våra erfarna konsulter fungerar som en bro för kommunikation mellan er och entreprenören, vilket hjälper till att lösa eventuella utmaningar eller frågor som kan uppstå under installationsarbetet.

I fall där projektet är mer omfattande eller involverar flera entreprenörer, är vi redo att ta en ledande roll som projektledare. Detta för att säkerställa en effektiv och problemfri installation för er.

Drift & underhåll solcellspark

4. Drift & underhåll

Vi råder er att regelbundet låta oss göra kontroller av er solcellsanläggning, vilket är en investering som betalar sig. Att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella problem kan öka er solenergiproduktion avsevärt. Vårt mål är att hjälpa er att få ut det mesta av er anläggning och minska risken för att fel eller slitage förblir oupptäckta. Efter att solcellerna är installerade, står vi redo att sköta drift, underhåll, samt att felsöka och reparera vid behov. För äldre solcellsanläggningar, där det kan vara svårt att bedöma deras effektivitet, erbjuder vi även felsökning och service för alla sorters system.

Solceller brf

Solceller till BRF – en smart investering

Idag väljer allt fler BRF:er och offentliga organisationer att investera i solceller för att täcka sina energibehov. Detta beror på att solenergi, över tid, inte bara är en ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört med andra energialternativ, utan även kan generera inkomster. Dessutom har frågor om hållbarhet blivit allt viktigare, och företag samt institutioner strävar efter att göra miljövänliga investeringar för att uppfylla de svenska miljöstandarderna.

Få ett förslag

Välj rätt solceller för er BRF

För att välja den mest lämpliga typen av solceller, bör man överväga aspekter som ekonomi, effektivitet och hållbarhet. På marknaden idag finns främst tre sorters solcellspaneler: monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller. Monokristallina och polykristallina är de vanligaste alternativen. Dessa skiljer sig i design, flexibilitet, effektivitet och kostnad. Polykristallina solceller kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ om man har tillräckligt med utrymme för installation av många paneler. Monokristallina solceller, som är vanligare på den svenska marknaden, erbjuder en högre effektivitet än polykristallina solceller men till en högre kostnad.

Monokristallina solceller

Monokristallina solcellsmoduler använder kisel som grundmaterial. Dessa solceller kännetecknas av sin icke-fullständigt rektangulära form, med avrundade hörn, och har oftast en svart färg. Effektiviteten hos dessa moduler ligger vanligtvis i intervallet 15–22 %. När det gäller kostnad, är monokristallina solcellsmoduler dyrare än polykristallina solceller.

Polykristallina solceller

Polykristallina solcellsmoduler, som också är gjorda av kisel, har rektangulära celler. De är oftast kända för sin distinkta skimrande blå nyans, även om det finns alternativ i andra färger, vilket kan minska deras effektivitet. Effektiviteten för dessa moduler ligger generellt inom spannet 15-17 %.

Tunnfilmssolceller

Solceller baserade på tunnfilmsteknik kännetecknas av en slank profil och använder mindre material jämfört med andra solcellstyper. Dessa celler finns i olika varianter beroende på vilka material de innehåller, till exempel CdTe (kadmiumtellurid) eller CIGS (koppar, indium, gallium, selen). CdTe-cellerna innehåller en högre andel av det miljöfarliga ämnet kadmium än CIGS-cellerna. När det gäller verkningsgrad och kostnad, tenderar CdTe-moduler att vara något billigare än CIGS-moduler. Även om solanläggningar med tunnfilmsceller generellt är dyrare än de med kiselbaserade celler för att producera samma mängd el, är tunnfilmsceller inte lika vanliga som kristallina celler och kanske inte finns tillgängliga hos alla återförsäljare. De erbjuder en enhetlig färg och flexibilitet, vilket gör dem lämpliga för installation på platser där kristallina celler inte är ett alternativ. Effektiviteten hos dessa moduler ligger vanligen mellan 10 och 16 %.

Det är också rekommenderat att välja solceller från tillverkare med Tier 1-status för att garantera kvalitet. En Tier 1-ranking signalerar att tillverkaren är ekonomiskt stabil och kan uppfylla sina garantiförpliktelser, vilket är av största vikt för större investeringar som en solpark.

Solceller brf

Solcellers livslängd

Solceller har en förväntad livslängd på över 30 år. De flesta tillverkare av solcellsmoduler erbjuder en garanti för att modulerna ska behålla minst 80 % av sin ursprungliga effektivitet efter 25 år. Däremot är växelriktarens livslängd kortare än solcellsmodulernas. Växelriktaren, som omvandlar likström från solcellerna till växelström för användning i hemmets elsystem, behöver oftast bytas ut efter ungefär 15 år.

Solceller BRF - Takmonterat
Återbetalningstid av solcellerna för bostadsrättsföreningen

Generellt sett blir återbetalningstiden kortare för större solcellsanläggningar, eftersom de har högre kapacitet för att generera el för eget bruk eller för försäljning. Till exempel kan en större anläggning ha en återbetalningstid på omkring 10 år, medan en mindre installation kan ta 15-20 år att betala av sig. Tiden det tar att få tillbaka investeringen i en solcellsanläggning varierar beroende på anläggningens inköpspris och dess elproduktionskapacitet.

Vilka tillståndskrav finns inför installation av solceller?

Utformningen och kraven för installation av solceller varierar beroende på flera faktorer. Det kan inkludera typen av terräng där solcellerna ska installeras, om fastigheten ligger i ett detaljplanerat område, samt eventuella särskilda regler i detaljplanen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan, medan solceller i andra situationer inte kräver något bygglov. För att få klarhet i vad som gäller för just er fastighet är det bäst att kontakta er lokala kommun.

Oavsett omständigheterna krävs alltid ett godkännande från elnätsägaren för att ansluta solcellsanläggningen. Installationsföretagets ansvariga elektriker behöver göra en föranmälan till nätägaren, där denne beskriver anläggningens storlek och komponenter, såsom solcellsmoduler och växelriktare. Om ni behöver hjälp med processen för bygglov, kan vi på vår sida erbjuda vår expertis och stöd i dessa frågor.

Lämna förfrågan

Solceller BRF - Solanläggningens beståndsdelar
Ta första steget till en ny solcellsanläggning

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera ert nya projekt eller era tankar om att skapa en solcellsanläggning för er BRF. Vårt team är erfaret i att fungera som ett rådgivande stöd och vi kan assistera er med att förstå det övergripande landskapet och överväganden kring investeringar i solceller, oavsett om de är små eller stora.

Smart belysning utomhus – Kostnaden kan variera stort, från några hundra till tusentals kronor per enhet, beroende på systemets omfattning och funktionalitet. Initiala utgifter inkluderar kostnader för utrustning, IoT LED-belysning och installation, medan många långsiktiga kostnader kan minimeras tack vare lägre energiförbrukning och ökad livslängd. Men för att säkerställa systemets långvariga prestanda och effektivitet finns […]
Vilken kostnad kan beräknas för solceller i BRF? För en genomsnittlig bostadsrättsförening med cirka 1000 m2 tak kan det kosta mellan 1,5 till 3 miljoner kronor att installera solceller. Pris varierar beroende på storlek och plats och kostnader inkluderar paneler, omvandlare, installation, tillstånd och eventuell takreparation. Låt oss gå igenom de kostnadsaspekter du bör ha […]
Inför att installera solceller för BRF bör det genomföras en takutvärdering, väljas ut finansieringsalternativ, teckna avtal med solcellsleverantörer, gå igenom och följa regelverk, optimera solcellssystem för byggnaden och engagera medlemmar i processen. Teknisk utvärdering inför att installera solceller i BRF Takutvärdering Innan du går vidare med solcellsinstallationen i din bostadsrättsförening (BRF), är det avgörande att […]
Investeringsstöd för solceller i BRF kan uppgå till upp till 20% av investeringskostnaden i form av en solcellspremie från staten. Exakta belopp varierar beroende på den installerade effekten av solcellssystemet. För medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan det gröna avdraget ge skatteförmåner, men det exakta beloppet beror på deras individuella skattepliktiga inkomst och investeringens storlek. Solcellspremie och […]

Annons