Garanti solceller

Garanti på solceller

Garanti solceller, hur funkar detta? Att investera i solceller eller i en solcellspark är ett stort steg mot hållbar energi och ekonomiskt oberoende. För att säkerställa att er investering är väl skyddad och att solcellerna presterar som förväntat under hela deras livslängd är det viktigt att känna till de olika garantityperna som finns tillgängliga. Här presenteras tre viktiga garantier som det rekommenderas att ni har med er inför en solcellsinvestering: installationsgaranti, effektgaranti och produktgaranti.

Installationsgaranti: Trygghet från installationsfel

Installationsgarantin täcker vanligtvis fel som kan uppstå i samband med själva installationen av solcellssystemet. Det kan inkludera problem som felaktig kabeldragning, feljustering av paneler eller brister i anslutningen till elnätet. Det är viktigt att denna garanti sträcker sig över en tillräckligt lång tid, vanligtvis mellan 10 och 15 år, för att ge er trygghet och möjlighet att upptäcka eventuella fel i systemet.

Effektgaranti: Säkerställa långsiktig prestanda

Effektgarantin är avgörande för att säkerställa att solcellerna presterar optimalt under hela deras förväntade livslängd. En effektgaranti innebär att solcellerna ska kunna leverera 80-90 % av deras ursprungliga effektivitet under hela livslängden. Livslängden för solceller varierar vanligtvis mellan 20 och 30 år, beroende på modell och tillverkare. Genom att ha en effektgaranti kan ni vara säkra på att era solceller kommer att generera den förväntade mängden elektricitet och ge er maximal avkastning på er investering.

Produktgaranti: Skydd vid fel och funktionsstörningar

Produktgarantin liknar en vanlig garanti som man brukar få när man köper produkter från en butik. Om en solcell inte fungerar som utlovat, helt eller delvis, har ni som kunder rätt till reparation eller ersättning av den defekta solcellen. Denna garanti täcker eventuella fel som kan uppstå på grund av tillverkningsdefekter eller produktionsfel. Vanligtvis sträcker sig produktgarantin över en viss tid, vanligtvis mellan 10 och 15 år, för att ge säljaren möjlighet att hantera oförutsedda aspekter som väderpåverkan, normalt slitage eller felaktigt användande.

Garanti solceller
Solenergianläggning i grönområde
Vikten av att dubbelkolla garantier och involvera experthjälp

Det är av yttersta vikt att noggrant granska garantivillkoren och säkerställa att de uppfyller era förväntningar och behov innan ni genomför en solcellsinvestering. Särskilt vid köp av större anläggningar är det klokt att involvera en solcellskonsult för att få professionell rådgivning och hjälp att förstå de olika garantityperna. En betrodd och erfaren solcellskonsult, kan vägleda er genom processen, hjälpa er att välja rätt solcellssystem och se till att alla avtal täcker eventuella oförutsedda händelser som kan uppstå.

Annons